MODÜLER SU TANKLARI ve YAKIT TANKLARI
AR EN TR

İlke ve Hedefler


Dünya üzerinde yeni değişim ve oluşumlar, üretim tekniklerindeki gelişimler, dünya pazarında var olabilmek için sadece ve sadece ÜRETMENİN YETERLİ OLAMAYACAĞI, bunun yanında ürünün; Hem REKABET EDEBİLİR NİTELİKTE KALİTELİ, FİYATI MAKUL ve SERVİS İMKÂN ve OLANAKLARINA SAHİP ÜRÜN olması gerekliliği zaruret haline gelmiştir.

Yukarıda bahsi geçen şartların sağlanabilmesi için firmalar;

– Teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni teknolojilere,

– Yeni üretim cihaz ve makinelerine,

– Yeni eğitilmiş insan kaynaklarına yatırımlar yapılmalı ve rakip firmalardaki ve dünyadaki gelişim ve atılımları çok iyi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm bu gerçeklerin bilincinde olan MEKTANK MEKANİK SİSTEMLER kuruluşundan beri mamulleri ile ilgili teknolojileri çok yakından takip etmiş, konusunda yeni mamullerin oluşmasında ve tanıtılmasında daima öncelik yapmıştır. Ayrıca üretimde kullandığı üretim makineleri dünyanın en ileri teknolojiye sahip makineleridir. Yine kendi bünyesinde oluşturduğu müstakil servis ekipleri ile mamulleri ile ilgili satış sonrası servis hizmetlerini de büyük bir itina ile yerine getirmektedir.

Kurulan ARGE (Araştırma-Geliştirme) bölümü ile dünya üzerindeki ilgili mamuller çok yakından takip edilmekte, ileriye dönük mamul projeleri yapılmaktadır.

DAHA TEKNOLOJİK, DAHA KALİTELİ ve KULLANILABİLİRLİĞİ YÜKSEK, MÜŞTERİNİN HERZAMAN MAKUL FİYATLARA BULABİLECEĞİ, ÜLKEMİZDE ve DÜNYADA REKABET EDEBİLİR ÜRÜNLER üretmek firmanın ANA FELSEFESİDİR.

+90 216 251 02 95TEKLİF FORMU